CHCI SE PŘIDAT

Firmy sobě

Zklamaly vás Covid I a II? Přečtěte si přehled, co nabízí aktuální státní programy Covid III a Plus

Firmy sobě, dotace covid
Ačkoli na počátku koronakrize stát ústy premiéra sliboval pomoc postiženým podnikům ve výši 1,2 bilionu korun, reálně bylo ještě několik týdnů po začátku karantény k dosažení jen pár drobků z té sumy. A ještě jen pro někoho… Covid III to má změnit. 

Foto: Blake Cheek

Kromě toho, že podmínky pro získání státních programů Covid I a II v podstatě žádný opravdu postižený podnik neměl šanci splnit, už vyplnění složité žádosti spoustu menších podnikatelů diskvalifikovalo předem. Covid III měl přinést změnu. Přesto je to zase chaos a málokdo se vyzná v tom, co aktuální Covidy vlastně nabízejí a jaké jsou jejich podmínky. O přehledné vysvětlení jsme požádali největší česko-slovenskou právní kancelář Havel & Partners.

COVID PLUS

Program zajišťuje Exportní garanční a pojišťovací společnost („EGAP“), je určen podnikatelům s více než 250 zaměstnanci (a to i v rámci skupiny), umožňuje získat záruku za úvěr na financování či refinancování provozu, pracovního kapitálu, nebo investic a to až do výše 2 miliard Kč. Žádost o záruku COVID PLUS podává za klienta přímo úvěrující banka. K této žádosti klient přikládá zejména čestné prohlášení o náhlém nedostatku likvidity a dokumentaci prokazující, že podíl vývozu na celkových tržbách dosáhl za poslední účetní období alespoň 20 % (a to i nepřímo včetně dodání pro vývoz). Parametry poskytované záruky jsou pak následující:

  • záruku lze využívat maximálně po dobu 3 let pro provozní úvěry a 5 let pro investiční úvěry;
  • záruka až do výše 80 % jistiny úvěru;
  • minimální výše zaručeného úvěru je 5 milionů Kč a maximální výše pak 2 miliardy Kč na příjemce úvěru či jeho skupinu, nebo 25% z celkových ročních tržeb za rok 2019;
  • maximální výše úrokové marže účtované bankou za zaručený úvěr činí u úvěru do 1 roku 1,5% p.a., u úvěru do 3 let 2,5% p.a. a u úvěru do 5 let 3,5% p.a.

COVID III

Program zajišťuje Českomoravská záruční a rozvojová banka („ČMZRB“), je určen výhradně na financování provozních potřeb a pouze podnikatelům s méně než 500 zaměstnanci.

Rovněž v programu COVID III zajišťuje poskytnutí záruky napřímo úvěrující banka – tedy konkrétní podmínky úvěru je třeba dojednat přímo s financující bankou.

Parametry záruky v případě programu COVID III jsou následující:

  • záruka poskytována na maximální dobu 3 let;
  • záruka ve výši 80% jistiny úvěru (90% pro podniky s méně než 250 zaměstnanci);
  • maximální výše zaručeného úvěru je 50 milionů Kč.

Programy COVID PLUS a COVID III není možné kombinovat.

Firmy sobě, Havel & Partners