CHCI SE PŘIDAT

Firmy sobě

„Na kritéria schvalování úvěrů nemá vynechání ČMRZB zásadní vliv,“ uvádí bankéř Petr Vostrý

Petr Vostrý, ČS
„Nemá cenu spekulovat s tím, ve které bance o Covid III požádáte. Všechny budou žádosti posuzovat podobně,“ říká Petr Vostrý z České spořitelny.

 

„Jednotná pravidla pro posuzování žádostí o Covid III stanovena nebyla, ale všechny banky budou nejspíš postupovat podobně. Jsme všichni regulováni ČNB a musíme se držet péče řádného hospodáře,“ vysvětluje Petr Vostrý, Tribe Lead Engagement Corporate Banking České spořitelny. 

 

Největší kritika programů Covid I a II mířila kromě složitých žádostí na to, že Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) odmítala podniky z nejvíce postižených oborů, protože byly příliš rizikové. To tedy Covid III nezmění?    

Nemyslím, že se to plošně dělo. Na schvalování úvěrů ze strany komerčních bank nemá vynechání ČMRZB v případě programu Covid III zásadní vliv, stále budeme a musíme postupovat podle péče řádného hospodáře. 

Kdo má na Covid III šanci? Na stránkách ČMZRB čtu obecné informace: max. 50 milionů, max. 3 roky, max. 500 zaměstnanců až 90% ručení. Ale co podmínky udělení? 

Vstupní podmínky odpovídají parametrům programu. Podmínky udělení jsou individuální a závisí na ochotě jednotlivých bank nést riziko. Obecně bych jen poznamenal, že dále platí, že podnik, který měl problémy už před vypuknutím pandemie Covid-19, na pomoc nedosáhne ani v současnosti.  

Co znamená formulace: „Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.“ 

Portfoliové ručení znamená, že ČMRZB neschvaluje jednotlivé případy, ale schválí je komerční banka a zařadí je do zaručeného portfolia, které má přidělené od ČMRZB. Odpadá tedy jeden schvalovací krok. 

Že se bude Covid III čerpat přes komerční banky byla vcelku novinka čistě proto, že rozvojovou banku nápor zájemců položil. Kdo a jak vaši spolupráci zaplatí?

Nejde o čerpání, to vždy finálně schvalovaly banky, ale o to, že ČMRZB neschvaluje jednotlivé případy a nevydává individuální záruční listy. Nám nikdo za posouzení a čerpání nezaplatí ani korunu a naopak my budeme platit za garanci poplatek.

Máte už nějaká čísla? Překvapilo vás v tom ohledu něco? 

Zájem je nižší (8–10 miliard), a to nás překvapilo. Jedná se o stovky klientů, ne o tisíce. Nicméně program poběží až do konce roku, a tak se zájem může měnit.

Vyčlenili jste pro spojenou agendu nějaké specifické bankéře, nebo půjde státní podpora prostě přes už dané firemní bankéře jednotlivých podniků?

Vyčlenili jsme kapacity, ale tam, kde bankéře máme, tak ho držíme, usnadňuje a zkvalitňuje to komunikaci. 

Může tedy přes vás žádat o půjčku i zájemce mimo vaše zákazníky? 

Můžou žádat i neklienti, ale program primárně nabízíme našim stávajícím klientům.

A má v tomto smyslu šanci na půjčku i firma, kterou jinde zamítli ale u vás projde? Mají vlastně jednotlivé komerční banky nějaký strop a jednotná pravidla?

Jednotná pravidla pro všechny banky nebyla stanovena. Lze ale očekávat, že budou podobná, jsme všichni regulování ČNB a máme podobná pravidla.

Takže se nestane, že nakonec většina pomoci proteče přes banku (banky), která bude nejrychlejší, nejméně náročná apod.? Nemá cenu s tím nějak spekulovat…

Každá banka bude mít přidělený svůj díl, který odpovídá jejímu tržnímu podílu. Navíc to vypadá, že zdrojů bude dost. Rychlost tedy nebude hrát až takovou roli.

Je tato aktivita srovnatelná objemem peněz i náročností s něčím, co už banky v rámci ČR absolvovaly?

Co do objemu peněz se jedná o unikátní záležitost, očekáváme, že bude více žádostí i větší objemy vyplácených peněz. Náročnost je ale stejná jako u jiných garantovaných programů.


Petr Vostrý (*1970) – v České spořitelně pracuje na různých pozicích zejména v oblasti posuzování úvěrových rizik, procesu schvalování půjček a strategického bankovnictví malých a středních firem (SME) téměř 19 let. Finančními analýzami a úvěrovými produkty pro podnikový sektor se zabýval již před kariérou ve Spořitelně. Vystudoval Finanční management, informatiku a IT na VŠE (Ing.) a Ekonomii na Chapman University (MBA).